Företagsmassage

Att erbjuda sin personal massage är att erbjuda välbefinnande. Massage förebygger, lindrar och rehabiliterar muskelproblem. Lugn-och-ro-hormonet oxytocin frigörs och massage är avstressande och avkopplande. Därmed minskar sjukskrivningar som är en kostnadsbelastning för många företag idag.

Friskvård innebär att många problem förebyggs eller helt tas bort innan de leder till större problem. Konceptet bygger på samarbete mellan företag, personal och Muskeltören.

Fler och fler företag ser företagsmassagen som en bra investering för såväl de anställda som för företagets produktivitet. Massagen genomförs på er arbetsplats eller på min mottagning.

Detta ingår i företagsmassage;

  • Ingående undersökning av rörelseapparaten
  • Individuellt anpassad massage
  • Rådgivning om förebyggande friskvård och träning
  • Ergonomi

Kontakta för mer information

företagsmassage